ป้ายกำกับ: มั่งมีหวยออนไลน์

การติดการพนันและการใช้สารเสพติด

การใช้สารเสพติด พวกเขาเชื่อมโยงกันอย่างไรและต้องทำอย่างไร คน ๆ หนึ่งเลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกหรือติดยา พวกเขารู้สึกร่าเริง บุคคลยังตัดสินใจที่จะทอยลูกเต๋าหรือเดิมพันไพ่เป็นครั้งแรก พวกเขาชนะและยังรู้สึกสูง แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาแพ้เดิมพันหรือแอลกอฮอล์หรือยาที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปหลังจากที่พวกเขาพึ่งมันมา ความอยากเข้ามา

และพฤติกรรมกลายเป็นเรื่องบังคับ ความจริงที่ว่าความผิดปกติในการใช้สารเสพติดและความผิดปกติในการใช้การพนันทำงานผ่านวงจรสมองที่คล้ายคลึงกันก็แสดงให้เห็นในการศึกษาทางระบาดวิทยาเช่นกัน: พวกเขามักจะเดินทางไปด้วยกันในประชากร จากการศึกษาผู้ที่มีความผิดปกติในการเล่นการพนัน เกือบ 23% มีความผิดปกติในการใช้สารเสพติด (SUDs)

สำหรับผู้ที่มีปัญหาทั้งสอง การรักษาให้หายยากยิ่งกว่า

ความผิดปกติของการพนันและความผิดปกติในการใช้สารเสพติด: สัญญาณและอาการที่ทับซ้อนกัน คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ห้า (DSM-5) รวมถึงรายการสำหรับทั้งความผิดปกติในการใช้สารเสพติดและความผิดปกติของการพนัน[2] ผู้ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพจิตสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยของตนด้วยเงื่อนไขเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เฉพาะหรือไม่ เกณฑ์หลายรายการอยู่ภายใต้หัวข้อของความผิดปกติทั้งสองโดยเน้นที่การทับซ้อนกัน

ด้านล่างนี้เป็นเกณฑ์ที่เห็นในคำอธิบายของทั้งความผิดปกติของการพนันและความผิดปกติของการใช้สารเสพติด ความอดทน เมื่อเวลาผ่านไปบุคคลต้องใช้สารมากขึ้นเพื่อให้รู้สึกถึงผลเช่นเดียวกัน ผู้ที่มีความผิดปกติในการพนันจะเดิมพันบ่อยขึ้นหรือมากขึ้น บุคคลที่มีความผิดปกติของสาร ue กินยาที่เลือกในปริมาณที่มากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป สูญเสียการควบคุม คนๆ นั้นไม่รู้สึกมีอำนาจในการเลือกว่าจะลดหรือเลิกบุหรี่อีกต่อไป.. คนที่มีปัญหาเรื่องการพนันไม่สามารถขับรถไปเล่นคาสิโนได้โดยไม่แวะเข้ามา

คนที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดไม่สามารถต้านทานได้ พลังแห่งความอยาก การถอนตัวบุคคลนั้นรู้สึกไม่สบายใจเมื่อพยายามเลิกและมีอาการทางร่างกายและจิตใจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมักจะแตกต่างกันไปตามยาแต่ละชนิด คนที่มีปัญหาเรื่องการพนันจะรู้สึกหงุดหงิดและกระสับกระส่าย บุคคลที่มีความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดจะรู้สึกอาการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวยา แต่โดยปกติความหงุดหงิดและอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการถอนตัวจากยาทั้งหมด

บุคคลนั้นยึดติดกับนิสัยแม้จะประสบผลเสียที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต บุคคลที่มีปัญหาเรื่องการพนันยังคงเดิมพันแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวจะสังเกตเห็นความสูญเสียทางการเงินอย่างหนัก บุคคลที่มีความผิดปกติในการใช้สารเสพติดยังคงใช้ต่อไปได้แม้หลังจากลงจอดในโรงพยาบาลเนื่องจากการให้ยาเกินขนาด การแก้ไข บุคคลนั้นหมกมุ่นอยู่กับนิสัย คนที่มีปัญหาเรื่องการพนันจะข้ามงานไปเดิมพันระหว่างวัน บุคคลที่มีความผิดปกติในการใช้สารเสพติดใช้เวลาในการรับหรือใช้สารมากเกินไป

ความแตกต่างระหว่างสองเงื่อนไขมีอยู่ใน DSM-5 การพนันที่บีบบังคับ การไล่ตามความสูญเสีย การโกหกเกี่ยวกับการพนัน และการขอเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยการสูญเสียเป็นลักษณะของความผิดปกติในการพนันที่ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการใช้สารเสพติด การใช้สารในทางที่ผิด การใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น ขณะขับรถ เป็นอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำอธิบายของความผิดปกติของการพนัน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง และวิธีที่ผู้คนปฏิบัติตนเมื่อได้รับผลกระทบนั้นเหมือนกันมาก

 

สนับสนุนโดย.    มั่งมีหวยออนไลน์